Skrifter

Det har blivit mycket skrivet och avbildat under alla år. Flera av publikationerna nämns under andra rubriker på hemsidan. Här återfinns en serie skrifter som jag producerat på egen hand under de senaste åren.

Reflektioner
En skrift med bilder som utgjorde en separatutställning och med en text med reflektioner om vad jag fotograferat och varför.

(ISBN 978-91-980278-0-8)

Skulpturer
Texten är en hyllning till skulptur i allmänhet, men redovisar också mitt eget skulpterande – bilder på ett 50-tal egna skulpturer i olika material.

(ISBN 978-91-980278-3-9)

Kroki 1 Krokiteckningar i blyerts och tankar kring tecknandet av kroki.

(ISBN 978-91-980278-1-5)

Kroki II
Krokiteckningar i tusch och lite om krokitecknandets våndor.

(ISBN 978-91-980278-2-2)         

Berättelsen om en Knoppstafett
Om hur en unik samling skåpknoppar kom till.

(ISBN 978-91-980278-6-0)

Folke Lind på Lilla Karlsö
Om hur Folke Lind och andra konstnärer fick vistas och skapa på Lilla Karlsö.

(ISBN 978-91-980278-7-7)

Lars Erik Falk
– redovisning av en utställning
En redovisning av Lars Erik Falks omfattande retrospektiva utställning i Konsthallen i Märsta.

(ISBN 978-91-980278-9-1)

Jörgen Hammar – ateljébilder
Jörgen Hammar frågade om jag ville ”porträttera” hans ateljéer – inte så mycket de enskilda konstverken, som ateljékänslan. En stimulerande utmaning.

(ISBN 978-91-980278-4-6)

Jörgen Hammar i EnköpingEn spontan redovisning av en fin, tillfällig utställning i Enköpings Konsthall.

(ISBN 978-91-980278-5-3)

Jörgen Hammar – torrnålar
Jörgen Hammar är målare, skulptör, men också grafiker. En utgången bok fick här en helt ny utformning.

(ISBN 978-91-980278-8-4)

Tillägnan – arton torrnålar
av 
Jörgen Hammar
”Ett litet bidrag till konsthistorien” skriver jag i inledningen till skriften. Jörgen Hammar tillägnar var och en av de arton torrnålarna en person som betytt mycket för honom och hans konstnärliga utveckling och beskriver varför.

(ISBN 978-91-980273-0-4)

Stig Sundin – Så mycket återstår. Konstnären Stig Sundin fick en hjärntumör som gjorde att han de sista två åren av sitt liv tvingades teckna och måla med vänster hand. Skriften berättar om hans okuvliga vilja att uttrycka sig och innehåller bilder från en utställning med verk från sjukdomstiden.
(ISBN 978-91-980273-1-1)

Lars Erik Falk på Galleri
Mårtenson & Persson
En av Lars Erik Falks sista
utställningar ägde rum på
Galleri Mårtenson & Persson
i Stockholm.

(ISBN 978-91-982573-2-8)

Rune Rydelius Konsthallen Enköping
”En seendets guldmakare” har
han kallats. Rune Rydelius ställde
ut skulpturer i Enköpings Konst-
hall och jag tog spontant fram
kameran.


(ISBN 978-91-982573-3-5) 

Jörgen Hammar – målaren
Jörgen Hammar är också målare.
Han frågade om jag kunde göra en skrift som redovisade detta.
I skriften visaas ett urval av
Jörgens kraftfulla, uttrycksfulla
målningar.

(ISBN 978-91-982573-4-2)

Sture Collin och De sju
dödssynderna
Sture Collin är särskild skriver jag. Få andra skulptörer skulle uttrycka dödssynderna på ett så drastiskt sätt. Efter flera års arbete finns nu en sevärd skulpturgrupp på torget i
Ljusdal.

(ISBN 978-91-982573-5-9)

Sture Collin möter Carl Fredrik Hill
Här berättar Sture om hur han
fascinerades av Hills sjukdoms-
teckningar och hur han ville
gestalta ”hur teckningarna såg
ut bakifrån”.


(ISBN 978-91-982573-6-6)               

Lars Hellström – grafiker
En skrift som skildrar Lars
Hellströms omfattande
grafikgärning.

(ISBN 978-91-982573-7-3) 

Capri
Till Capri har jag återkommit. Första gången 1963 för att bo i Castello di Barbarossa och ringmärka fåglar. De två senaste gångerna, under 2000-talet, gästboende i Villa San Michele för att skriva.

H29

H30